Sunday, March 20, 2011

REFLEKSI MTE3109

as salam..
perhatian kepada semua kawan2.....Refleksi Pembelajaran:  Pecahan dan pecahan

1.         Senaraikan perkara-perkara baru yang anda telah belajar  berdasarkan topic               
             pecahan dan perpuluhan.
2.         Tidak lebih daripada 10 baris, berikan ringkasan hubungan antara pecahan dan      
             perpuluhan
3.         Apaakh kekuatan dan kelemahan  yang anda kesan dalam pembelajaran  “Teaching             of fractions and decimals”. Berikan cadangan bagaimana  meningkatkan lagi proses             pelajaran.
4.         Sejauh manakah kamu telah melibatkan diri dalam  proses pemblejaran dalam kelas?
            Berikan contoh.
            Apakah peranan penglibatan ini dalam membantu kamu bersedia   untuk   
            mengajar murid-murid  di sekolah?

(1-2 muka surat sahaja.)


TARIKH HANTAR AKAN DIBERITAHU KEMUDIAN...

No comments: