Sunday, January 16, 2011

TUTORIAL DAN ISL PJM 3112

TUTORIAL DAN ISL PJM 3112

1. Takrifan pengelolaan dan pengurusan PJ dan Sukan serta skop pentadbiran PJ dan Sukan
Mendapatkan maklumat berhubung aspek organisasi & pentadbiran sukan dan PJ

2.
 Perlembagaan dan pendtadbiran organisasi badan sukan kebangsaan

Dapatkan bahan yang berkaitan dengan perlembagaan dan pentadbiran organisasi sukan secara umum
Layari laman web www.nsc.gov.my

3.
Prosedur pengendalian mesyuarat
Dapatkan maklumat pengendalian mesyuarat yang formal

4.
Perbincangan mengenai kepimpinan, pengurusan sumber manusia dan bekerja dengan sukarelawan
Mendapatkan maklumat berhubung pengurusan sumber manusia di Majlis Sukan Negara

5.
Perbincangan mengenai sumber kewangan, perancangan dan membuat keputusan dalam pengurusan PJ dan sukan
Mendapatkan maklumat berkaitan perancangan, pengurusan sumber kewangan dan teknik membuat keputusan
Rujuk buku Md. Salleh 2006 Pengurusan Sukan – Aplikasinya di Malaysia atau mana-mana sumber yang sesuai

6.
Bincangkan aspek penilaian, komunikasi dan teknologi dalam sukan
Dapatkan maklumat berhubung teknologi dalam sukan
Layari laman web www.ausport.gov.au/ais

7.
Pembentangan mengenai permainan-permainan tradisional – konsep dan jenis-jenis
Mendapatkan bahan daripada media cetak dan internet berkaitan konsep dan jenis-jenis permainan tradisional

8.
Perbincangan mengenai peraturan-peraturan dan pengelolaan pertandingan permainan tradisional
Dapatkan bahan mengenai peraturan dan pengurusan permainan

9.
Perbincangan proses mengenal pasti bakat serta pembangunan atlet
Mendapatkan maklumat lebih lanjut berkaitan dengan program TID
Rujuk: En. Azahar B Zakaria (Jab PJK)

10.
Perbincangan berkaitan undang-undang sukan serta liability perundangan dalam sukan
Mendapatkan maklumat berhubung dengan perundangan dan liability dalam sukan
Rujuk kepada pekeliling-pekeliling KPM

11.
Diskusi bagi tajuk
-          Wanita dan sukan
-          Sukan dan media massa
-          Politik dalam sukan
Dapatkan bahan mengenai isu-isu dalam sukan, sediakan peta minda dan membentangkan dalam kumpulan kecil

12.
Diskusi bagi tajuk
-          Insentif dan atlet
-          Perjudian dalam sukan
-          Cabaran sukan masa kini
Dapatkan bahan mengenai isu-isu dalam sukan, sediakan peta minda dan membentangkan dalam kumpulan kecil

13.
Diskusi bagi tajuk
-          Takrifan permainan bersih
-          Penyalahgunaan bahan dalam sukan dan kesannya
-          Punca dan kesan keganasan dalam sukan
-          Takrifan gangguan dalam sukan
Dapatkan bahan mengenai isu-isu dalam sukan, sediakan peta minda dan membentangkan dalam kumpulan kecil

No comments: