Monday, January 17, 2011

JPT PMM PJM 3112

Kawan-kawan. kita dah dpt dah coursework utk PJ..Sila baca ye...t aku print out n suruh ajk fotostat satu kelas..:)


BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


JADUAL PENENTUAN TUGASAN – PROJEK PISMP SEMESTER 1 TAHUN 3


INSTITUT                   :           IPG, KAMPUS  PULAU PINANG.
JABATAN                  :           JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
MATA PELAJARAN            :           PJM 3112 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI & SUKAN
TAJUK                     :             PENULISAN ILMIAH DAN PEMBENTANGAN SERTA AKTIVITI AMALI MENGENAI TOPIK-TOPIK YANG TERDAPAT DALAM PJM 3112.

TARIKH MULA
18 JANUARI 2011
TARIKH HANTAR
24 APRIL 2011


OBJEKTIF PROJEK:

Diharap pelajar dapat:

  1. Mengenalpasti dan memperoleh maklumat daripada pelbagai sumber untuk penulisan ilmiah dan pembentangan topik-topik Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan
 
  1. Mengintegrasikan pengetahuan yang dipelajari dengan kemahiran TKM,dan cara berkomunikasi secara berkesan.

  1. Melaksanakan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan dengan berkesan

  1. Dapat melaksanakan tugasan secara koperatif dan kolaboratif.INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL PENENTUAN TUGASAN - KERJA KURSUS PENDEK


JABATAN                              : JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
MATA PELAJARAN            :  PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PJ DAN SUKAN
SEMESTER / TAHUN         : 1/ 3
KUMPULAN                                     : PISMP


 SPESIFIKASI TAKSIRAN

TAJUK
TUGASAN
WAJARAN
CATATAN

  1. Lawatan Ilmiah

Melaksanakan lawatan berdasarkan perkara berikut:
-       Kertas Kerja
-       Pengurusan Lawatan
-       Pelaksanaan Lawatan
-       Laporan


20%

  1. Pertandingan Permainan Tradisional
Melaksanakan satu pertandingan berdasarkan perkara berikut
-       Kertas Kerja
-       Pengurusan Pertandingan Permainan
-       Laporan.


30%

      3.  Penulisan refleksi  
Menulis refleksi mengenai pengajaran mikro yang telah dijalankan. Tugasan ini dilakukan secara individu.
20%

INSTITUT PERGURUAN PERSEKUTUAN PULAU PINANG

PERATURAN MEMBERI MARKAH TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK


JABATAN                     :           JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
MATA PELAJARAN       :           PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PJ DAN SUKAN
SEMESTER / TAHUN    :           1/ 3
KUMPULAN                  :           MTED 1, MTED 2, MTED3

PERKARA
LEMAH
(0-1)
SEDERHANA
(2-3)
BAIK
(4-5)
  1. LAWATAN ILMIAH (20%)
-       Kertas Kerja

Kertas kerja yang mengandungi maklumat yang kurang jelas dan tidak lengkap mengenai lawatan yang hendak dijalankan
Kertas kerja yang mengandungi maklumat yang jelas dan relevan tetapi kurang lengkap mengenai lawatan yang hendak dijalankan
Kertas kerja yang mengandungi maklumat yang jelas, lengkap dan relevan mengenai lawatan yang hendak dijalankan
-       Pengurusan Lawatan

Mesyuarat dan perbincangan yang dijalankan tidak sistematik dan kurang produktif
Mesyuarat dan perbincangan dijalankan agak memuaskan.
Menjalankan mesyuarat dan perbincangan yang sistematik dan produktif
-       Pelaksanaan Lawatan
Pelaksanaan lawatan menghadapi banyak masalah dan kerumitan dan cara penyelesaian masalah kurang memuaskan
Pelaksanaan lawatan ke tempat yang ditujukan berjalan dengan beberapa masalah dan kerumitan. Masalah dan kerumitan dapat ditangani secara memuaskan
Pelaksanaan lawatan ke tempat yang ditujukan berjalan dengan lancar dan segala kerumitan dapat ditangani dengan secara profesional
-       Laporan
Laporan ditulis secara kurang sistematik dan agak memuaskan
Laporan mengenai lawatan ditulis dengan memuaskan
Laporan mengenai lawatan ditulis dengan jelas secara ilmiah

PERKARA
LEMAH
(1-3)
SEDERHANA
(4-6)
BAIK
(7-10)
  1. PERTANDINGAN PERMAINAN TRADISIONAL (30%)

-       Kertas Kerja
Kertas kerja yang mengandungi maklumat yang kurang jelas dan tidak lengkap mengenai pertandingan permainan tradisional yang hendak dijalankan
Kertas kerja yang mengandungi maklumat yang jelas dan relevan tetapi kurang lengkap mengenai pertandingan permainan tradisional yang hendak dijalankan
Kertas kerja yang mengandungi maklumat yang jelas, lengkap dan relevan mengenai pertandingan permainan tradisional yang hendak dijalankan
-       Pengurusan Pertandingan
Pertandingan berjalan dengan kurang lancar dan kurang memuaskan. Arahan kurang jelas.
Pertandingan diurus dengan baik. Arahan kurang jelas dan pertandingan berjalan dengan memuaskan.
Pertandingan diurus dengan sistematik dan amat memuaskan. Arahan jelas dan pertandingan berjalan dengan lancar
PERKARA
LEMAH
(1-3)
SEDERHANA
(4-6)
BAIK
(7-10)
-       Laporan
Laporan ditulis secara kurang sistematik dan agak memuaskan
Laporan mengenai pertandingan ditulis dengan memuaskan
Laporan mengenai pertandingan ditulis dengan jelas secara ilmiah


LEMAH
(1-3)
SEDERHANA
(4-6)
BAIK
(7-10)
·       
  1. REFLEKSI

·      Menyenaraikan kekuatan yang terdapat dalam  pengurusan dan pentadbiran aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan dengan agak tepat
·      Menyenaraikan kelemahan yang terdapat dalam pengurusan dan pentadbiran aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan dengan agak tepat.
·      Mencadangkan perubahan yang agak berkesan pada pengurusan dan pentadbiran aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan
·      Menunjukkan gaya penulisan yang agak baik

·      Menyenaraikan kekuatan yang terdapat pengurusan dan pentadbiran aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan
dalam dengan tepat
·      Menyenaraikan kelemahan yang terdapat dalam  pengurusan dan pentadbiran aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan dengan tepat.
·      Mencadangkan perubahan yang berkesan kepada  pengurusan dan pentadbiran aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan
·      Menunjukkan gaya penulisan yang baik

·      Menyenaraikan kekuatan yang terdapat dalam pengurusan dan pentadbiran aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan  dengan amat tepat
·      Menyenaraikan kelemahan yang terdapat dalam pengurusan dan pentadbiran aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan dengan amat tepat.
·      Mencadangkan perubahan yang sangat berkesan kepada pengurusan dan pentadbiran aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan
·      Menunjukkan gaya penulisan yang amat baikDisediakan oleh : Amy Wong                                                                              Disahkan oleh : Shamsudin Abdul Rahman

Tarikh :               3/1/2011                                                                                       Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
                                                                                               
                                                                                                            Cop:
                                                                                                           

Tarikh:  4/1/11
                                    

No comments: